Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner ce site et pour le suivi d'audience.
Vous avez la possibilité de refuser les cookies ou de les paramétrer par finalité.
Un autre message de la plateforme de gestion du consentement de Google Adsense vous demandera vos choix relatifs à l'usage de vos données personnelles via les cookies pour la publicité.
Nous vous remercions d'accepter les cookies, qui permettent à ce site de fonctionner.

ACTUALISEREN VAN UW GEGEVENS ALS VRIJWILLIGER BIJ HET TSP

Actualiseren van de persoonlijke vrijwilligersgegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

réponse obligatoire

Question 1

Uw naam en voornaam (in deze volgorde)

DEEL 1 : GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE IN TE VULLEN

réponse obligatoire

Question 2

Email adres

réponse obligatoire

Question 3

Adres (straat en nummer)

réponse obligatoire

Question 4

Postcode

réponse obligatoire

Question 5

Stad

Question 6

Land (indien buiten België)

DEEL 2 : UW INTERESSE VOOR HET TSP

réponse obligatoire

Question 7

Bent u nog steeds geïnteresseerd in de activiteiten van het TSP?

décocher

Commentaires

DEEL 3: ALS U DEEL 2 MET JA HEEFT BEANTWOORD, VUL DAN ONDERSTAANDE GEGEVENS IN. ALS U NEE HEBT GEANTWOORD, GA DAN DIRECT NAAR DEEL 4.

Question 8

GSM nummer

Question 9

Moedertaal

Question 10

Gesproken talen

décocher

Commentaires

Question 11

Rijksregisternummer

Question 12

Geboortedatum (dag/maand/jaar)

Question 13

Beroep

Question 14

Werkgever

Question 15

Beperkingen: voedsel, gezondheid, ...

Question 16

Naam en voornaam van uw contactpersoon voor noodgevallen

Question 17

Telefoonnummer van uw contactpersoon voor noodgevallen

Question 18

Nummer van uw abonnement op ons tijdschrift "Op de Baan" (indien u abonnee bent)

DEEL 4 : BEWARING VAN UW ADMINISTRATIEVE GEGEVENS (om het TSP te laten voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Antwoord hieronder "ja": "Ik wil graag dat u mijn administratieve gegevens bewaart, zodat ik op de hoogte kan blijven van de activiteiten van het TSP. Ik ben ervan op de hoogte dat ik te allen tijde een e-mail kan sturen naar communication.interne@pfttsp.be om mijn persoonlijke gegevens te laten verwijderen."

Antwoord hieronder "neen": "Ik wil graag dat u mijn administratieve gegevens definitief verwijdert. Ik zal dus niet meer geïnformeerd worden over de activiteiten van het TSP"

réponse obligatoire

Question 19

Gelieve "ja" of "neen" te selecteren :

décocher

We danken u voor het invullen van dit formulier.
Vous aussi, créez votre questionnaire en ligne !
C'est facile et gratuit.
C'est parti !